Pracovní tým

Poradci / poradkyně

 

Bc. Martina Fabianová

Studuji poslední ročník bakalářského studia psychologie na filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Během studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství. Praxi jsem získala například jako dobrovolník v neziskových organizacích, jako lektor kurzů pro seniory anebo v terapeutické komunitě. Dostalo se mi možnosti pracovat s rozmanitými věkovými kategoriemi, z čehož se nyní snažím čerpat. Ve svém volném čase jím, vařím, chodím do přírody a věnuji se larpu a šermu. Ráda posedím s přáteli v čajovně, zahraju si deskovou hru nebo zajdu na kafe. 

 

Mgr. Hana Sedláková

Jsem absolventkou magisterského studia psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V rámci navazujícího vzdělávání jsem úspěšně ukončila také roční certifikační vzdělávací program v kolaborativní a dialogické praxi Možnosti dialogu. Aktuálně podstupuji výcvik "Solution focused". Jako psycholožka jsem pracovala v olomoucké Internetporadně a brněnském Centru pro rodinu a sociální péči, s nímž neustále spolupracuji na projektu Děti nebe. Pod brněnskou YMKOU mám zřízenou soukromou psychoterapeutickou praxi. Aktivní jsem také v Projektu SPOLU. Rozstudovaný mám i doktorský program Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií MU.    

 

Mgr. Marie Jahodová

Jsem absolventkou bakalářského studia Psychologie a Mediálních studií a žurnalistiky. Aktuálně studuji na FSS první ročník magisterského navazujícího oboru Psychologie a současně také obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě. Absolvovala jsem kurz internetového poradenství a příležitostně působím také v internetové poradně na Modré lince. Zajímám se především o aktuální problémy mládeže a mladých lidí obecně.

 

Bc. Lucie Kučerová

Jsem studentkou magisterského programu psychologie na FSS s profilací v psychoterapii a klinické psychologii. V minulosti jsem se podílela například na vedení arteterapeutických aktivit pro pacienty psychiatrie (v rámci projektu Spolu) nebo pracovala se seniory v domově důchodců Kociánka. V současné době jsem členkou realizačního týmu v organizaci Nevypusť duši, která se zaměřuje na prevenci a destigmatizaci duševních onemocnění. V psychologii mě nejvíce zajímá oblast poradenství a psychoterapie.


Bc. Karolína Bernatová

Jsem studentka magisterského studia psychologie na FSS se zaměřením na psychoterapii a klinickou psychologii. V rámci studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství a mimo něj se účastním kurzu kompletní krizové intervence. Jako dobrovolník docházím v rámci projektu SPOLU s kognitivním tréninkem na oddělení chronické schizofrenie a zkušenost mám i s oddělením gerontopsychiatrie. Mimo tuto praxi jsem také pracovala jako lektor na dětském příměstském táboře s vědeckou tématikou.

 

Kateřina Černá

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství na MU v Brně a současně jsem účastníkem kurzu kompletní krizové intervence. V rámci studia jsem se zapojila do projektu SPOLU, prostřednictvím kterého dojíždím do psychiatrické léčebny ve Šternberku na oddělení závislosti.

 

Anna Urešová

Jsem studentka bakalářského oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně. Momentálně jsem členkou projektu SPOLU a docházím do FNOL na dětské oddělení. Většina mých praxí se týká právě dětí, v minulosti jsem doučovala, hlídala, pomáhala na táborech a podobně.

 

Bc. Hana Blažková

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na FSS, nyní se v rámci navazujícího magisterského studia zaměřuji na klinickou psychologii a psychoterapii. Absolvovala jsem kurz internetového poradenství a praktické zkušenosti jsem sbírala dobrovolnickou činností pro Ratolest Brno - se seniorkami v Domově pokojného stáří Naděje a s dětmi v Sociálně aktivizačním programu. Účastnila jsem se také činnosti projektu SPOLU - kognitivního tréninku v Psychiatrické nemocnici Černovice. V současné době jsem koordinátorkou provozu Dětského koutku FSS. Zajímá mě dětská psychologie a rodinné vztahy.


Tereza Kovářová

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně a v současné době docházím do Střediska psychosociální pomoci v Olomouci. V minulosti jsem dobrovolničila v Centru pro rodinu, v rámci jehož programů jsem docházela do nemocnice na dětské oddělení, ODN a doučovala jsem. Zajímám se především o problematiku závislostí.

 

Bc. Adam Gregorovič

Jsem studentem prvního ročníku magisterského studia psychologie na FSS Masarykovy univerzity. V rámci studia jsem absolovoval kurz internetového poradenství a profiluji se v klinické psychologii a psychoterapii. Jako dobrovolník jsem pomáhal v Domově Horizont Kyjov. Nyní působím jako dobrovolník v rámci projektu SPOLU na oddělení dětské a dorostové psychiatrie. V budoucnu bych se chtěl věnovat poradenství a psychoterapii.

 

Martina Sciranková    

Studuji psychologii magisterského stupne na FSS Masarykovy univerzity v Brne s profilací klinická psychologie a psychoterapie. Během studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství a mnoho jiných poradensky a terapeuticky orientovaných kurzů, zaměřených na psychologickou pomoc lidem. Mou oblastí zájmu je především studium mezilidských, partnerských vztahů a osobnostní rozvoj lidí. Momentálně se zaměřuji na rozvoj vlastních dovedností v oblasti psychologie a terapie, a to prostřednictvím dobrovolnické praxe na klinikách a v psychologických poradnách.

 

Mgr. Lenka Češková

Absolvovala jsem bakalářské studium psychologie a sociální práce a v současné době dokončuji magisterské studium psychologie. Absolvovala jsem kurz internetového poradenství na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Pracuji jako dobrovolník v neziskové organizaci pro děti a mládež, byla jsem lektorem kurzů osobnostního rozvoje pro studenty osmiletého gymnázia. Prošla jsem praxí v manželské a rodinné poradně, na psychiatrické klinice pro děti a mládež a v psychiatrické nemocnici. Byla jsem asistentem v chráněném bydlení pro dospělé s mentálním postižením.

 

Bc. Monika Radimecká

Jsem absolventkou bakalářského programu Psychologie na Fakultě sociálních studií a momentálně studuji na téže fakultě navazující magisterský program Psychologie. V posledních letech jsem se věnovala dobrovolnickým pracím v Misi naděje, kde jsem vyráběla pomůcky pro děti s autismem. Dále jsem se v rámci projektu Spolu podílela na vedení arteterapie. Zajímám se zejména o oblast klinické a soudní psychologie.     

 

Mgr. Nika Šablatúrová

Jsem studentkou doktorského studia v oboru psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Magisterské studium jsem absolvovala na Katedře psychologie Filozofické fakulty KU v Ružomberku. Momentálně pracuji v Mezinárodní škole kvality (Quality School International). Mám také zkušenost s prací psychologa v rámci personalistiky. Během studia jsem získala praxi z různých oblastí psychologie primárně však z oblasti osobního rozvoje formou neformální edukace, práce s dětmi a práce se závislým klientem. Dlouhodobě jsem aktivně rozvíjela své schopnosti a znalosti na poli dobrovolnictví v rámci neziskových organizací SAŠAP a EFPSA. Aktivně se snažím rozvíjet i nadále formou různorodých přednášek, kurzů a tréninků.

 

Mgr. Vendula Kratochvílová

Jsem studentkou posledního ročníku magisterské psychologie na FSS, kde se profiluji do klinické psychologie a psychoterapie. Během studia jsem se mimo školních praxí podílela na různých dobrovolnických činnostech, jako byl
kognitivní trénink pacientů s demencí a schizofrenií v rámci projektu SPOLU, vedení kroužků, asistenci a účasti na pobytech s dětmi s poruchami autistického spektra. Nyní se účastním kurzu kompletní krizové intervence. Zajímá mě
především psychoterapie a poradenství.

 

Bc. Sabina Jůzková

Jsem absolventkou bakalářského studia psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně. Nyní zde studuji první ročník navazujícího magisterského studia s profilací klinické psychologie a psychoterapie, což je směr, kterým bych se v budoucnu ráda vydala. Jako dobrovolník v projektu SPOLU jsem získala zkušenosti z oddělení akutních i chronických psychotických poruch, neurotických poruch a poruch příjmu potravy, kde jsem se věnovala zejména vedení kognitivních tréninků. Momentálně přes rok pracuji s dětskými i dospělými klienty s poruchami autistického spektra.

 

Bc. Matej Borovský

Jsem student prvního ročníku magisterské psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde jsem absolvoval i kurz internetového poradenství. V minulosti jsem pracoval jako terénní kontaktní pracovník pro děti a mládež v Praze, pracoval jsem v tímu vedoucích na resocializačním pobytě pro děti pod kuratelou OSPOD v Praze a předtím jsem tři roky pracoval jako asistent pro lidi s tělesním nebo kombinovaným postižením.

 

Bc. Kristýna Glaserová
Absolvovala jsem bakalářské studium psychologie na FSS v Brně. Aktuálně končím navazující magisterské studium se zaměřením na pedagogickou a školní psychologii. V rámci studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství a

mimo to se účastním kurzu krizové intervence. Zajímám se o pedagogickou psychologii a práci s dětmi. Momentálně pracuji s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v Muzeu romské kultury. Zkušenosti mám i jako dobrovolník na psychiatrii v rámci projektu SPOLU nebo s lidmi s mentálním postižením.  

 

Bc. Stanislav Svačinka

Jsem absolvent jednooborového bakalářského studia psychologie na FSS MU a v současnosti studentem druhého ročníku navazujícího magisterského studia, při kterém jsem absolvoval kurz internetového poradenství. Mou profilací je klinická psychologie a psychoterapie, které bych se rád v budoucnu věnoval. V současnosti se zajímám o výzkum v oblasti psychoterapie.

Bc. Lenka Maďarová

Jsem studentkou magisterského programu psychologie na FSS  Masarykovy univerzity s profilací v pracovní psychologii ale také mně moc zajímá oblast pedagogické a školní psychologie. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně. Pracuju jak lektor na školách v přírodě a táborech. Mimo jiné jsem chvíli pracovala jako zdravotní asistent v Psychiatrické Nemocnici ve Veľkom Záluží.

Veronika Vašková

Jsem studentka bakalářského oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Také jsem absolvovala kurz Internetového poradenství v Brně. Momentálně jsem členkou projektu Amelie, který se zabývá psychosociální pomocí onkologickým pacientům a působím zde jako dobrovolník.

 

Hanka Knápková

Jsem studentka bakalářského studia psychologie na FF UPOL a jsem úspěšnou absolventkou kurzu internetového poradenství na FSS MUNI. V minulosti jsem se zúčastnila řady dobrovolnických programů, například v rámci nemocnic na dětském nebo geriatrickém oddělení. Také se zúčastním volnočasových programů pro děti s postižením. Do budoucnosti bych se ráda věnovala forenzní psychologii.

Bc. Gabriela Hrouzková
Absolvovala jsem bakalářské jednooborové studium psychologie na FSS MU a nyní zde pokračuji v navazujícím magisterském studiu. V rámci psychologie mě zajímá více oblastí, ale v budoucnu bych se chtěla zaměřit především na práci s dětmi a jejich rodinami. Působila jsem jako dobrovolník v několika organizacích a pracovala v nemocnicích jak s dětmi, tak s dospělými. Také jsem se například v rámci volnočasových aktivit věnovala dětem s poruchami autistického spektra. Ve svém oboru se ráda neustále vzdělávám a účastním se nejrůznějších kurzů, přednášek a konferencí.

 

Mgr. Lucie Fráňová

Jsem absolventkou magisterského studia psychologie na FSS se zaměřením na školní psychologii. V současnosti dokončuji Doplňující pedagogické studium na FF Masarykovy Univerzity. Na bakalářském stupni jsem vystudovala psychologii v kombinaci se sociální prací. Absolvovala jsem kurz Základy krizové intervence a další kurzy zaměřené především na práci s dětmi a dospívajícími. V minulosti jsem pracovala v Centru pro rodinu a sociální péči, kde jsem pracovala s hyperaktivními dětmi, jejich rodinami a odborníky věnujícími se této oblasti. Dále jsem působila jako lektorka programů primární prevence v Centru prevence ve Společnosti Podané ruce o.p.s. a věnovala se práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi v programu Vlastním směrem. V této praxi pokračuji i nadále, ovšem v omezenější míře, protože aktuálně věnuji většinu svého času mateřským povinnostem.    

Mentor / mentorka

Mgr. Adéla Dohnalová

Absolvovala jsem magisterský program Psychologie s profilací klinická psychologie a psychoterapie na Fakultě sociálních studií v Brně. Mám za sebou úspěšné absolvování kurzu Internetové poradenství. Zajímám se hlavně o mezilidské vztahy a forenzní psychologii a směřuji do oblasti manželského poradenství a psychoterapie. Jsem frekventantkou psychoterapeutického Výcviku v postmoderně organizovaného centrem Gaudia. Zároveň působím již čtvrtým rokem v oblasti personalistiky jako HR specialista a HR konzultant, praxi mám také v oblasti klinické a pracovní psychologie. 

 

Mgr. Iva Kubánková

Vystudovala jsem Sociální práci a Mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Mou primární oblastí praxe v rámci studia byla práce s pěstounskými rodinami. Svou praxi jsem však rozvíjela také v dalších oblastech jako sociální rehabilitace osob po úrazu míchy a páteře, sociální aktivizace seniorů, a léčba a resocializace osob závislých na alkoholu, lécích nebo se smíšenou závislostí. Část své praxe jsem absolvovala také v terapeutické komunitě v psychiatrické léčebně. Natočila jsem dokumentární film o životě lidí po úrazu míchy a páteře. Absolvovala jsem kurzy Internetové poradenství, Vyjednávání a mediace a Motivační rozhovory. Dlouhodobě jsem se věnovala práci s mládeží. V současné době si dodělávám vzdělání v oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Profesně se nyní věnuji práci se seniory v ústavním prostředí, rozvíjím svou specializaci v sociální gerontologii a zaměřuji se rovněž na problematiku depresivity, úzkostnosti a životní spokojenosti osob v krizových a po-krizových životních situacích.

 

Mgr. Markéta Dostálová-Bystřinová

Jsem absolventkou magisterského studia psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně. Na bakalářském stupni jsem studovala spolu s psychologií i sociologii. Mám za sebou praxe ve zdravotnictví, v oblasti psychologie práce, v charitativní organizaci Naděje, v manželské a rodinné poradně a v pedagogogicko-psychologické poradně. Absolvovala jsem nácvikovou skupinu vedení rozhovoru pod supervizí gestalt terapeuta, ochutnávku tanečně-pohybové terapie, kurz internetového poradenství a roční výcvik Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii v Daletu. Mám pracovní zkušenosti s poradenstvím poskytovaným osobám řešícím osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a osobám ohroženým domácím násilím. Nyní se věnuji práci s osobami s chronickým duševním onemocněním, tělesným a mentálním postižením, kterým pomáhám zvýšit jejich dovednosti, samostatnost, soběstačnost a schopnosti pro případné pracovní uplatnění. Snažím se stále pracovat jak na osobním, tak i na profesním seberozvoji, ke kterému mi právě pomáhá i působení v této internetové poradně.    

 

Mgr. et Bc. Petra Nekulová (rozená Šimková)

Vystudovala jsem psychologii na FSS MU a speciální pedagogiku na PdF MU. V rámci studia jsem se setkala s oblastí pedagogicko-psychologického poradenství, klinické psychologie či manželského poradenství. Absolvovala jsem kurz Základů internetového poradenství, Krizové intervence, Psychiatrického minima, Motivačních rozhovorů či Kids Skills. Pracuji především s dětmi a dospívajícími a jejich rodiči s nejrůznějšími problémy v učení a chování v rámci ambulantního střediska výchovné péče. Mám však zkušenost také s prací školního psychologa na základní a střední škole či s lektorováním programů primární p revence. V poslední době jsem však především mámou na plný úvazek.

 

Mgr. Lucie Felgrová

Nedávno jsem dokončila magisterské studium psychologie na FSS MU. Na bakalářském stupni studia na stejné fakultě byla mým druhým oborem vedle psychologie genderová studia. Absolvovala jsem praxe na psychiatrickém a psychoterapeutickém oddělení, v manželské a rodinné poradně, v pedagogicko-psychologické poradně, ve školním poradenském pracovišti a u hasičského záchranného sboru (psychologická služba). Mimo školní praxe jsem byla také na stáži v Krizovém a Intervenčním centru organizace Spondea. Již během studia jsem absolvovala roční výcvik krizové intervence v systemickém přístupu, jehož součástí byla i telefonická a internetová krizová intervence. Kurz internetového poradenství na FSS MU poté prohloubil můj zájem o tuto formu poradenství a přivedl mě k práci v této poradně, kde působím od léta 2015. Momentálně pracuji jako školní psycholožka na základní škole, v budoucnosti bych se chtěla věnovat zejména psychoterapii dospělých, a proto nastupuji do pětiletého psychoterapeutického výcviku.

 

Mgr. Klára Knop-Kostková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FSS MUNI a pracuji jako školní psycholog na základní škole. Mimo to se věnuji pacientům po léčbě rakoviny. Mám zkušenosti z roční stáže na oddělení rodinné systemické terapie na psychiatrii v Barceloně. Mám za sebou kurz Kompletní krizové intervence a vzdělávací program Možnosti dialogu. Působila jsem jako dobrovolník v rámci projektu SPOLU s pacienty s chronickou psychózou. Mé zkušenosti se týkají především práce s dětmi. Dříve jsem pracovala jako asistentka dětí s postižením, jako učitelka v lesní školce, vedla jsem několik táborů, doučovala jsem děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí a strávila hodně času hlídáním dětí.

 

Metodická konzultantka

Mgr. Šárka Kohoutková

Působím jako psycholožka a psychoterapeutka ve Společnosti Podané ruce a jsem studentskou doktorského programu Sociální psychologie na FSS MU. Pracuju také jako konzultantka na Modré lince. Absolvovala jsem výcvik v Komplexní krizové intervence včetně telefonické krizové intervence a výcviku v internetovém poradenství, psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu dalších kurzů.

 

Garant

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Psycholog s psychoterapeutickým vzděláním (výcvik SUR a transakční analýza). Od roku 2005 působí jako vedoucí Katedry psychologie FSS MU, kde rovněž vyučuje. V roce 2007 zde založil navazující magisterské studium v oboru psychoterapie. Dlouhodobě se věnuje internetovému poradenství a píše o něm v současné době publikaci (s Klárou Kolofíkovou). Více informací o něm naleznete ZDE.

 

Externí supervize

PhDr. Andrea Lásková

Mgr. Michal Horák

Mgr. Šárka Kohoutková