Omlouváme se, ale provoz poradny je z personálních důvodů, kdy by nebylo možné zachovat stávající kvalitu odpovědí ani dodržovat stanovené lhůty, ukončen.

Již zodpovězené dotazy, odkazy na vyhledávání odborníků a další informace zůstávají na webu dostupné, nový dotaz ale vložit nelze. Obrátit se můžete na jiné internetové poradny, které naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

JAK SI VYBRAT PSYCHOLOGA

(ČI JINÉHO ODBORNÍKA)?

Nejprve je třeba se rozhodnout pro to, jakého odborníka hledáte, s tím Vám může pomoci vysvětlení jednotlivých specializací níže. Můžete si vybrat mezi psychologem, psychiatrem, psychoterapeutem či klinickým psychologem.

Kdo je kdo?

PSYCHOLOG

Absolvent pětiletého VŠ studia psychologie, může pracovat v různých oblastech (školy, zdravotnická zařízení, sociální služby, neziskové organizace), může provádět psychologické vyšetření, poskytovat psychologické poradenství a diagnostiku.

KLINICKÝ PSYCHOLOG

Je psycholog, který se atestoval ve zdravotnictví a má odpovídající praxi. Vykonává psychologii jako součást zdravotního systému. V jeho podání psychologie zahrnuje především: psychodiagnostiku (duševních poruch a dopadů mozkových poškození), pomoc s psychickým zvládáním vážných onemocnění a úrazů, léčbu psychických poruch (psychózy, neurotické poruchy apod.). Jeho úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Obecně pokud Vás zajímá spíše seberozvoj či řešení osobních problémů, můžete volit mezi psychologem a psychoterapeutem. Se závažnějšími psychickými problémy může pomoci klinický psycholog, který poskytuje psychodiagnostiku, nebo psychiatr, který může narozdíl od ostatních jmenovaných odborníků předepisovat také léky.

PSYCHOTERAPEUT

Absolvent psychoterapeutického výcviku. Může jím být psycholog i psychiatr po absolvování výcviku, někdy to bývají i jiné profese, většinou ze sociální oblasti (např. sociální pracovník, pedagog). Jeho práce spočívá především ve vedení rozhovorů a vytváření bezpečného a důvěrného vztahu s klientem.

PSYCHIATR

Lékař s atestací z psychiatrie, pracuje v psychiatrické nemocnici, ambulanci, nebo má svoji praxi. Provádí vyšetření, stanovuje diagnózu a léčebný plán. Může i předepisovat léky. Může také pracovat psychoterapeuticky, ale není to pravidlem

Až si vyberete, dobrým startovacím bodem pro hledání jsou rozcestníky uvedené na tomto webu, kde můžete snadno vyhledat odborníky ve Vašem okolí, případně i podle dalších kritérií (typ psychoterapeutického výcviku, smlouva s Vaší pojišťovnou…).

Jak se objednat?

K odborníkovi je třeba se objednat, zpravidla buď po telefonu, e-mailem, případně pomocí formuláře na webu. Někteří odborníci na svém webu zveřejňují také preferovaný čas, kdy přijímají telefonické objednávky. Může se stát, že psycholog zrovna bude pracovat s klientem, a proto telefon nezvedne. V takovém případě se hodí napsat SMS nebo zavolat druhý den. Je třeba počítat s tím, že Vámi preferovaný terapeut třeba nemusí přijímat nové klienty. Proto se hodí můžete zkusit vybrat a kontaktovat několik odborníků, o kterých si myslíte, že by Vám mohli vyhovovat, ať máte někoho v záloze. 

Rovněž se může stát, že Vám první psycholog nesedne, ať už terapeutickým přístupem způsobem práce, nebo třeba osobnostně. V takovém případě je třeba to nevzdávat a hledat dál. Každý psycholog/psychoterapeut pracuje trochu jinak, proto bývá užitečné dát psychoterapii další šanci.

Placená nebo bezplatná služba?

Psychologové pracují buď na přímou platbu (psychologové v soukromé praxi), nebo ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou (kliničtí psychologové, psychiatři). V případě pojišťovny Pokud má Vámi vybraný odborník smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou (vyplatí se předem zjistit, se kterými pojišťovnami spolupracuje) jako klient neplatíte nic, čekací doba však může být i několik měsíců a může být vyžadována žádanka od praktického lékaře či jiného specialisty. Je dobré se před objednáním informovat, jestli psycholog doporučení vyžaduje nebo ne. 

 V případě přímé platby bývá čekací doba většinou kratší. V takovém případě se cena za sezení pohybuje v řádu 500-1000 Kč, mnoho psychotterapeutů je však ochotných domluvit se individuálně v případě tíživé finanční situace (např. u studentů, samoživitelů, lidí na rodičovské dovolené, invalidních a starobních důchodců)

Poradenství i psychoterapeutické služby nabízejí také manželské a rodinné poradny, jejichž služby jsou bezplatné. Také některé neziskové organizace poskytují psychologické poradenství a psychoterapii. Mezi dostupné služby bez užšího zaměření patří například  https://www.socialniklinika.cz/, ale můžete vbírat také z organizací, které se specializují na konkrétní oblasti duševního zdraví jako například http://www.anabell.cz/. Akutní psychickou pomoc nabízejí krizová centra, jejichž služeb můžete využít anonymně a za finančně dostupných podmínek (v případě, že se jedná o sociální službu), nebo mohou být služby hrazeny také z Vašeho zdravotního pojištění (pokud se jedná o zdravotnické zařízení).

Klinický nebo soukromý psycholog?

Obecně vám jednotlivé varianty přinášejí následující výhody a nevýhody:

 

Klinický psycholog:

  • jeho služby jsou hrazeny z Vašeho zdravotního pojištění, pokud má psycholog uzavřenu smlouvu s Vaší pojišťovnou
  • má garantovanou znalost klinické problematiky
  • má lepší propojenost s psychiatry, neurology a dalšími lékaři
  • vám zaručí psychodiagnostiku, je-li potřeba provádí psychodiagnostiku a může z ní napsat lékařskou zprávu

Nevýhody jsou:

  • praxe klinických psychologů jsou obvykle přeplněné, s dlouhou čekací dobou
  • vede zdravotnickou dokumentaci a Vaše návštěvy vykazuje pojišťovně, proto jeho služeb nemůžete využít anonymně

 

Soukromý psycholog:

  • obvykle kratší čekací lhůta
  • setkávání může probíhat častěji, protože zde není nutnost vykazování návštěv pojišťovně a psycholog může mít k dispozici i více volných termínů
  • nevede o vás oficiální dokumentaci, proto můžete jeho služeb využívat i anonymně

Nevýhody jsou:

  • za služby si platíte z vlastní kapsy, jedna návštěva Vás může vyjít na 500-1500 Kč

Pokud se rozhodnete pro klinického psychologa na pojišťovnu:

Když se rozhodnete hledat psychologa s úhradou přes zdravotní pojišťovnu, je třeba si ověřit, zda má smlouvu s Vaší pojišťovnou. Většinou by měl tuto informaci mít uvedenou na webu, případně jej můžete kontaktovat s dotazem telefonicky či e-mailem.  Dále si ověřte, zda bude vyžadovat doporučení/žádanku od obvodního lékaře nebo specialisty, např. neurologa. Většinou to jsou psychologové v nějakých zdravotnických zařízeních, při nemocnicích, poliklinikách, ale mají i vlastní ambulance. Na našem webu najdete seznam brněnských psychologů na pojišťovnu, také můžete hledat zde:. Můžete vyzkoušet vyhledat psychologa přímo přes Vaši pojišťovnu, pro VZP je tabulka zde. Oficiální seznam zahrnující všechny odborníky bohužel neexistuje. Ale můžete požádat o doporučení Vašeho praktického lékaře nebo pojišťovnu, případně i místní sociální odbor, který mívá o těchto službách a jejich dostupnosti v dané lokalitě přehled.

Tipy, jak si vybrat odborníka na duševní zdraví:

KVALIFIKACE

Je dobré rozlišovat, zda se jedná o kvalifikovaného odborníka a ne šarlatána nebo léčitele. Zjistěte si, zda má příslušné vysokoškolské vzdělání v daném oboru a v případě psychoterapeutů alespoň započatý akreditovaný psychoterapeutický výcvik a případně zda je členem nějaké oficiální psychologické nebo psychoterapeutické asociace (Česká asociace pro psychoterapii, Česká psychoterapeutická společnost). To zaručuje dodržování etického kodexu. oporu v etickém kodexu dané organizace.

ZPŮSOB PRÁCE

Různí odborníci pracují různými způsoby, a to podle toho, v jakém směru jsou vzdělaní (jaký psychoterapeutický výcvik mají). Existuje spousta psychoterapeutických směrů, od kterých se odvíjí způsob práce odborníka. Některé se zaměřují na změnu chování či myšlení (např. KBT: Kognitivně-behaviorální terapie), některé na změnu postojů, respekt či otevřenost (např. humanistická, rogerovská psychoterapie či postmoderní přístupy), některé na duchovní stránku lidské existence (např. existenciální psychoterapie), některé na prožívání a emoce (např. gestalt psychoterapie), některé na nevědomí, podvědomí či zážitky z minulosti (obecně psychodynamický přístup, konkrétněji např. psychoanalýza) a spousty dalších jako je systemická, biologická, transpersonální psychoterapie atd.

Je možné, že máte představu, jakým způsobem by vám nejvíce vyhovovalo pracovat, a tak může být i způsob práce odborníka kritériem pro jeho výběr. Je však důležité říci, že dle výzkumů psychoterapeutický přístup nesouvisí s účinností psychoterapie, ale každý vede zhruba ke stejné efektivitě.

DOPORUČENÍ

Můžete se zkusit poptat v okolí, případně si přečíst reference na internetu (u těch nemáte takovou jistotu pravdivosti). Ovšem každý klient je originál a to, že určitý terapeut někomu vyhovoval či ne, ještě nemusí znamenat, že pro Vás to bude stejné.

OSOBNÍ ZKUŠENOST

Pokud se objednáte k terapeutovi, je důležité vědět, že se tím k ničemu nezavazujete a je na Vašem uvážení, zda si jej vyberete pro další spolupráci. Můžete se rozhodovat podle toho, jak příjemná Vám je komunikace s ním, jak dobře mu rozumíte, zda Vám jeho slova dávají smysl, cítíte se bezpečně, máte prostor se vyjádřit a podobně.

POHLAVÍ

Při rozhodování vám může pomoci i vaše preference ohledně pohlaví odborníka. Bylo by vám příjemnější, aby to byl muž či žena? Některým lidem dělá potíž se otevřít opačnému či stejnému pohlaví, a tak výběr odborníka dle tohoto kritéria může napomoci efektivnější spolupráci. Stejnou roli může hrát i věk odborníka. Je však možné, že preferenci nemáte a je vám to jedno.

Další užitečné odkazy:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info