Omlouváme se, ale provoz poradny je z personálních důvodů, kdy by nebylo možné zachovat stávající kvalitu odpovědí ani dodržovat stanovené lhůty, ukončen.

Již zodpovězené dotazy, odkazy na vyhledávání odborníků a další informace zůstávají na webu dostupné, nový dotaz ale vložit nelze. Obrátit se můžete na jiné internetové poradny, které naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

INTERNETOVÉ PORADNY

OBECNÉ INTERNETOVÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Internetová poradna Modré linky

Psychologická poradna poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, existenční, nebo sociální krizi. Nabídka ambulantního pracoviště zahrnuje individuální, párové a rodinné poradenství. Je k dispozici dětem, dospívajícím i dospělým.

Eset-help

Cílem on-line poradny je anonymní odborné poskytování informací v oblasti péče o duševní zdraví. V případě psychických obtíží Vám odborník přímo poskytne radu a je-li to třeba, doporučí další odbornou péči. Obracet se na nás mohou všichni lidé, kteří zažívají psychickou nepohodu a pozorují psychické obtíže, nebo jejich blízcí.

Internet poradna

Internet poradna je určena zejména osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám blízkým, ale také osobám s osobními a jinými problémy.

Stopstigma poradna

Cílem stránek je informovat o duševním zdraví a duševních problémech, dodávat naději a měnit postoje veřejnosti, profesionálů, ale i těch, kdo mají sami nějaké potíže. Jak už sám název Stopstigma napovídá, naší snahou je zvýšit povědomí o duševních nemocech, snížit stigmatizaci, negativní „nálepkování“ nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši.

SPECIFICKY ZAMĚŘENÉ INTERNETOVÉ PORADNY

Podané ruce - drogová poradna

Poradna je primárně určena na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s drogami dostali do potíží. Cílem poradny je mimo jiné snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek prostřednictvím poskytování kvalifikovaných odpovědí na dotazy klientů.

Drogová poradna Sananim

Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoliv dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních SANANIM z.ú. a externí specialisté.

Poradna pro "náctileté"

Projekt Poradna pro „náctileté“ je určena dětem a mládeži od 10 let do 18 let věku. Je určena dětem a mládeži v stresových záležitostech (v rozvodové a porozvodové situaci rodičů), šikanovaných, týraných, zneužívaných, zanedbávaných, nedůvěřivé, těžko navazující kamarádství s vrstevníky atd. Dále smyslem poradny je i primární prevence delikvence dětí a mládeže.

Internetová poradna Interdisciplinárního týmu IDT Brno

IP je určena všem osobám ohroženým domácím násilím bez rozdílu pohlaví a věku, které se setkaly s jakoukoli formou domácího násilí a dostaly se tak do nepříznivé sociální situace. Všem osobám, které problematika domácího násilí zajímá. Všem osobám, které ví o problému domácího násilí ve svém okolí a chtěli by pomoci.

Umírání cz

Informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé.

Bona o.p.s.

Poradna si klade za cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám při řešení obtížných životních situací a zároveň nabízet široké veřejnosti informace o tematice duševního zdraví.

Internetová poradna FERTI

Péče o zachování kvality života lidem, kteří mají potíže s početím dítěte a řeší tíživé situace spojené s nedobrovolnou bezdětností.

Rozkoš bez rizika

Tato poradna slouží všem ženám, které mají zkušenost s prací v sexbyznysu nebo tuto možnost zvažují. Přinášíme Vám odpovědi na Vaše otázky, které souvisejí se světem prostituce.

Totum z.s.

Totum z. s. je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma. Jedinečnost její činnosti spočívá v holistickém přístupu. Naše poradenství je určeno těm, kteří se věnují pomoci druhým a cítí, že jim dochází síla. Je tu pro vás, kdo doma pečujete o své blízké, ale pro i vás, kdo pracujete v sociálních či zdravotnických službách, popř. v jiné pomáhající profesi nebo jste dobrovolníkem v některé neziskové organizaci.

SPOLEČNOU CESTOU z.s.

SPOLEČNOU CESTOU z. s. je nezávislý a nepolitický spolek, který usiluje o hledání nových forem prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů jako celku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info