INTERNETOVÉ PORADNY

OBECNÉ INTERNETOVÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Internetová poradna Modré linky

Psychologická poradna poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, existenční, nebo sociální krizi. Nabídka ambulantního pracoviště zahrnuje individuální, párové a rodinné poradenství. Je k dispozici dětem, dospívajícím i dospělým.

Eset-help

Cílem on-line poradny je anonymní odborné poskytování informací v oblasti péče o duševní zdraví. V případě psychických obtíží Vám odborník přímo poskytne radu a je-li to třeba, doporučí další odbornou péči. Obracet se na nás mohou všichni lidé, kteří zažívají psychickou nepohodu a pozorují psychické obtíže, nebo jejich blízcí.

Internet poradna

Internet poradna je určena zejména osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám blízkým, ale také osobám s osobními a jinými problémy.

Stopstigma poradna

Cílem stránek je informovat o duševním zdraví a duševních problémech, dodávat naději a měnit postoje veřejnosti, profesionálů, ale i těch, kdo mají sami nějaké potíže. Jak už sám název Stopstigma napovídá, naší snahou je zvýšit povědomí o duševních nemocech, snížit stigmatizaci, negativní „nálepkování“ nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši.

SPECIFICKY ZAMĚŘENÉ INTERNETOVÉ PORADNY

Podané ruce - drogová poradna

Poradna je primárně určena na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s drogami dostali do potíží. Cílem poradny je mimo jiné snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek prostřednictvím poskytování kvalifikovaných odpovědí na dotazy klientů.

Drogová poradna Sananim

Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoliv dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních SANANIM z.ú. a externí specialisté.

Poradna pro "náctileté"

Projekt Poradna pro „náctileté“ je určena dětem a mládeži od 10 let do 18 let věku. Je určena dětem a mládeži v stresových záležitostech (v rozvodové a porozvodové situaci rodičů), šikanovaných, týraných, zneužívaných, zanedbávaných, nedůvěřivé, těžko navazující kamarádství s vrstevníky atd. Dále smyslem poradny je i primární prevence delikvence dětí a mládeže.

Internetová poradna Interdisciplinárního týmu IDT Brno

IP je určena všem osobám ohroženým domácím násilím bez rozdílu pohlaví a věku, které se setkaly s jakoukoli formou domácího násilí a dostaly se tak do nepříznivé sociální situace. Všem osobám, které problematika domácího násilí zajímá. Všem osobám, které ví o problému domácího násilí ve svém okolí a chtěli by pomoci.

Umírání cz

Informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé.

Bona o.p.s.

Poradna si klade za cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám při řešení obtížných životních situací a zároveň nabízet široké veřejnosti informace o tematice duševního zdraví.

Internetová poradna FERTI

Péče o zachování kvality života lidem, kteří mají potíže s početím dítěte a řeší tíživé situace spojené s nedobrovolnou bezdětností.

Rozkoš bez rizika

Tato poradna slouží všem ženám, které mají zkušenost s prací v sexbyznysu nebo tuto možnost zvažují. Přinášíme Vám odpovědi na Vaše otázky, které souvisejí se světem prostituce.

Totum z.s.

Totum z. s. je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma. Jedinečnost její činnosti spočívá v holistickém přístupu. Naše poradenství je určeno těm, kteří se věnují pomoci druhým a cítí, že jim dochází síla. Je tu pro vás, kdo doma pečujete o své blízké, ale pro i vás, kdo pracujete v sociálních či zdravotnických službách, popř. v jiné pomáhající profesi nebo jste dobrovolníkem v některé neziskové organizaci.

SPOLEČNOU CESTOU z.s.

SPOLEČNOU CESTOU z. s. je nezávislý a nepolitický spolek, který usiluje o hledání nových forem prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů jako celku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info