Internetové poradny

OBECNÉ INTERNETOVÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Internetová poradna Modré linky
Psychologická poradna poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, existenční, nebo sociální krizi. Nabídka ambulantního pracoviště zahrnuje individuální, párové a rodinné poradenství. Je k dispozici dětem, dospívajícím i dospělým.

Web: http://www.modralinka.cz/?page=sipEset-help
Cílem on-line poradny je anonymní odborné poskytování informací v oblasti péče o duševní zdraví. V případě psychických obtíží Vám odborník přímo poskytne radu a je-li to třeba, doporučí další odbornou péči. Obracet se na nás mohou všichni lidé, kteří zažívají psychickou nepohodu a pozorují psychické obtíže, nebo jejich blízcí.

Web: http://www.esethelp.cz/poradna.phpInternet poradna
Internet poradna je určena zejména osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám blízkým, ale také osobám s osobními a jinými problémy.

Web: http://www.iporadna.cz/index.php

 

Stopstigma poradna
Cílem stránek je informovat o duševním zdraví a duševních problémech, dodávat naději a měnit postoje veřejnosti, profesionálů, ale i těch, kdo mají sami nějaké potíže. Jak už sám název Stopstigma napovídá, naší snahou je zvýšit povědomí o duševních nemocech, snížit stigmatizaci, negativní „nálepkování“ nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši.

Web: http://www.cmhcd.cz/stopstigma/poradna/

 

 

SPECIFICKY ZAMĚŘENÉ INTERNETOVÉ PORADNY

Podané ruce - drogová poradna
Poradna je primárně určena na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s drogami dostali do potíží. Cílem poradny je mimo jiné snižovat rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek prostřednictvím poskytování kvalifikovaných odpovědí na dotazy klientů.

Web: https://www.extc.cz/poradna.html  

 

Drogová poradna Sanamin
Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoliv dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních SANANIM z.ú. a externí specialisté.

Web: http://drogovaporadna.cz/

 

Poradna pro "náctileté"
Projekt Poradna pro „náctileté“ je určena dětem a mládeži od 10 let do 18 let věku. Je určena dětem a mládeži v stresových záležitostech (v rozvodové a porozvodové situaci rodičů), šikanovaných, týraných, zneužívaných, zanedbávaných, nedůvěřivé, těžko navazující kamarádství s vrstevníky atd. Dále smyslem poradny je i primární prevence delikvence dětí a mládeže.

Web: https://poradna.ub.cz/poradna.aspx

 

Internetová poradna Interdisciplinárního týmu IDT Brno
IP je určena všem osobám ohroženým domácím násilím bez rozdílu pohlaví a věku, které se setkaly s jakoukoli formou domácího násilí a dostaly se tak do nepříznivé sociální situace. Všem osobám, které problematika domácího násilí zajímá. Všem osobám, které ví o problému domácího násilí ve svém okolí a chtěli by pomoci.

Web: http://www.idtbrno.cz/internetova-poradna  

 

Umírání cz
Informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé.

Web: https://www.umirani.cz/poradna/

 

Bona o.p.s.
Poradna si klade za cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám při řešení obtížných životních situací a zároveň nabízet široké veřejnosti informace o tematice duševního zdraví.

Web: http://www.bona-ops.cz/e-mailova-poradna-bonsy-0

 

Internetová poradna FERTI
Péče o zachování kvality života lidem, kteří mají potíže s početím dítěte a řeší tíživé situace spojené s nedobrovolnou bezdětností.

Web: https://www.ferti.cz/

 

Poradna Národního boje proti HIV/AIDS

Web: http://www.prevencehiv.cz/internetova-poradna/

 

Rozkoš bez rizika
Tato poradna slouží všem ženám, které mají zkušenost s prací v sexbyznysu nebo tuto možnost zvažují. Přinášíme Vám odpovědi na Vaše otázky, které souvisejí se světem prostituce.

Web: https://www.poradna-rr.cz/

 

Totum z.s.

Totum z. s. je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma. Jedinečnost její činnosti spočívá v holistickém přístupu. Naše poradenství je určeno těm, kteří se věnují pomoci druhým a cítí, že jim dochází síla. Je tu pro vás, kdo doma pečujete o své blízké, ale pro i vás, kdo pracujete v sociálních či zdravotnických službách, popř. v jiné pomáhající profesi nebo jste dobrovolníkem v některé neziskové organizaci.

Web: http://www.ostotum.cz/poradny?internet

 

SPOLEČNOU CESTOU z.s. Občanská internetová poradna
SPOLEČNOU CESTOU z. s. je nezávislý a nepolitický spolek, který usiluje o hledání nových forem prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů jako celku.

Web: http://www.spolcest.cz/obcanska-poradna-o-s-spolecnou-cestou/internetova-poradna/

 

Dluhová poradna Charitní sdružení Děčín

Web: http://chsd.cz/poradna/