Omlouváme se, ale provoz poradny je z personálních důvodů, kdy by nebylo možné zachovat stávající kvalitu odpovědí ani dodržovat stanovené lhůty, ukončen.

Již zodpovězené dotazy, odkazy na vyhledávání odborníků a další informace zůstávají na webu dostupné, nový dotaz ale vložit nelze. Obrátit se můžete na jiné internetové poradny, které naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

Linky důvěry a krizová centra

CELOSTÁTNĚ

TELEFONICKÁ POMOC, EMAILOVÉ PORADENSTVÍ

Rozcestník České asociace pracovníků linek důvěry - www.linkyduvery.cz

Linka bezpečí
Popis: Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích.
Provoz: nonstop
Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz

Dona linka
Popis: specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím
Provoz: nonstop linka
Telefon: 251 51 13 13
Web: www.donalinka.cz

Magdalenium
Zaměření: pro oběti domácího násilí
Provoz: nonstop linka
Telefon: 776 718 459
E-mail: magdalenium2@volny.cz
Web: www.magdalenium.cz

Persefona
Zaměření: pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívaní a znásilnění
Provoz: po - pá
Telefon: 737 834 345, 545 245 996
E-mailové poradenství: domacinasili@persefona.cz, poradna@persefona.cz
Web: www.persefona.cz

Bílý kruh bezpečí 
Popis: bezplatná a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů
Pracoviště poraden v ČR: Brno, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha
Provoz: nonstop linka
Telefon: 257 317 110
Web: www.bkb.cz

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Popis: bezplatná a diskrétní pomoc obětem kriminality, osobám ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po obětech trestních činů, osobám ohrožených kriminalitou a násilím
Provoz: nonstop linka
Telefon: 116006
Web: www.linka-pomoci.cz 

Linka První psychologické pomoci 
Popis: Bezplatná linka poskytuje pomoc lidem, kteří jsou v akutní krizi, uvažují o sebevraždě, nebo trpí dlouhodobým stresem a samotou
Provoz: denně 19:00 - 21:00
Telefon: 116123
Web: www.zachranny-kruh.cz

Linka pro ženy a dívky
Popis: linka nabízí pomoc, podporu a poradenství v obtížných životních situacích ženám a dívkám.
Provoz: pondělí, středa, pátek 8:00 - 20:00
Telefon: 603 210 999 (linka je zpoplatněna dle běžného tarifu telefonního operátora)
Web:www.poradnaprozeny.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

BLANSKO - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 516 410 668
Provoz: denně 7:00 - 22:00
E-mail: soslinka.blansko@caritas.cz
Web: http://blansko.charita.cz/ohrozene/linka/

BRNO- Modrá linka, linka důvěry nejen pro děti a mládež
Popis: linka důvěry, chat, email poradenství pro celou populaci
Provoz: denně 9,00-21,00
Web: www.modralinka.cz

BRNO – Krizové centrum - Spondea
Popis: pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím
Zaměření: pro děti, mládež a mladé lidi do 26 let, jejich zákonné zástupce a blízké osoby
Provoz: nonstop linka
Telefon: 541 235 511 (po-pá 8:00 – 18:00), 608 118 088  (so-ne 8:00 – 20:00)
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz,
Poradenství prostřednictvím chatu: www.chat.spondea.cz
Web: www.spondea.cz/

BRNO – Krizové centrum – Psychiatrická klinika FN Brno – Bohunice
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Nepřetržitý provoz (bez předchozího objednání) + Non stop linka
Telefon: 532 232 078, 547 212 333, 547 192 078

BRNO - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné - Diecézní charita Brno
Popis: pomoc a podpora nezaměstnaným osobám 
Zaměření: pro starší 18 let, nezaměstnané
Provoz: po - pá 8:00-17:00
Telefon: 538 700 950, 739 389 111 
E-mail: celsuz.dchbrno@caritas.cz
Web: www.celsuz.cz

BRNO - Persefona o.s.
Popis: poskytovatel odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění.
Zaměření: pro celou populaci
Telefonní linka pomoci: 737 834 345, 545 245 996 (po-pá 9:00 - 17:00)
E-mailové poradenství: domacinasili@persefona.cz, poradna@persefona.cz
Web: www.persefona.cz

BRNO - Krizové centrum pro děti a dospívající
Popis: pomoc dětem a dospívajícím do 18 let v krizi, popřípadě jejich rodinám; možnost dočasného ubytování
Provoz: pondělí až pátek 8.00-20.00 (lépe po předchozím objednání)
Telefon: 541 229 298 nebo 723 006 004
Email: css.sspd@volny.cz
Web: https://www.krizovecentrum.cz/
Adresa: Krizové centrum pro děti a dospívající, Hapalova 4, Brno 621 00


TELEFONICKÁ POMOC

BRNO - Linka naděje
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 547 212 333

BRNO-Modrá linka, linka důvěry nejen pro děti a mládež
Zaměření: pro celou populaci
Provoz:denně 9,00 -21,00
Telefon: 549 241 010, 608 902 410
Skype: modralinka
E-mail: help@modralinka.cz
Chat přímo na webu: http://www.modralinka.cz/?page=chat

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 387 313 030

PÍSEK - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po – Pá: 8,00 – 22, 00 hod.
Telefon: 382 222 300
E-mail: info@arkada-pisek.cz
Web: http://www.arkadacentrum.cz/klicove-projekty/linka-duvery

STRAKONICE – Anonymní linka psychologické pomoci
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po - Pá: 15,00 - 22,00 hod. (kromě letních prázdnin)
Telefon: 772 050 013
E-mail: LinkaDuveryStrakonice@seznam.cz
Web: http://linkaduvery.jex.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

KARLOVY VARY – Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po – Pá: 18,00 - 6,00 hod.
Telefon: 353 588 080
http://www.resvitae.cz/linka-duvery/p/language/cs

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

HRADEC KRÁLOVÉ - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 495 273 259

LIBERECKÝ KRAJ

LIBEREC - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Telefon: 485 177 177, 485 106 464, 606 450 044
Provoz: nonstop
E-mail: odpovim@napismi.cz
Web: http://www.linka-duvery.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

OSTRAVA - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po – Pá: 12,00 – 06,00 hod. So+Ne+svátky: nonstop
Telefon: 596 618 908, 737 267 939
Email: linka.duvery@mnof.cz
Web: http://www.mnof.cz/linka_duvery/index.php

OSTRAVA - Krizové centrum
Zaměření: pro dospělé klienty (terapie pro děti po předchozím objednání); okamžitá psychosociální a terapeutická pomoc, v případě potřeby pobyt na lůžku
Provoz: nepřetržitý
Telefon: 596 110 882-3
Mobil: 732 957 193, pouze pro objednání terapie dětí: 720 951 708 
Email: krizovecentrum@kriceos.cz, terapiedeti@kriceos.cz
Web: http://www.kriceos.cz/
Adresa: Ruská 94/29, Ostrava - Vítkovice

HAVÍŘOV - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po - Pá: 6,30 – 15,00
Telefon: 596 410 888
Email: linkaduvery@ssmh-havirov.cz
Web: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=1&clanek=1

KARVINÁ - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 596 318 080, 777 499 650
E-mail: ld@cepp.cz
Web: http://www.cepp.cz/linka-duvery.html

OLOMOUCKÝ KRAJ 

OLOMOUC - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po – Pá: 18,00 – 06,00 hod. So+Ne+svátky: nonstop
Telefon: 585 414 600
E-mail: ssp@ssp-ol.cz
Web: http://ssp-ol.cz/index.php?item=telefonicka-krizova-pomoc

PARDUBICKÝ KRAJ

CHRUDIM – Telefonická krizová pomoc
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po+St: 7,30 - 17,00 hod. Út: 7,30 – 15,30 Čt: 7,30 – 16,00 Pá: 7,30 – 14,30
Telefon: 469 623 899
E-mail: kc@pestalozzi.cz, jupiter@pestalozzi.cz
Web: http://www.pestalozzi.cz/projekty.php?atr=&cl=2

ÚSTÍ NAD ORLICI - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 465 524 252
E-mail: napis@linkaduveryuo.cz
Web: http://www.linkaduveryuo.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

PLZEŇ - Linka důvěry a psychologické pomoci
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 377 462 312
Mobil: 605 965 822
E-mail: ld.plzen@atlas.cz
Web: http://www.epoche.cz/linkaduvery.html

PRAHA

PRAHA – Linka důvěry CSSP
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 222 580 697
E-mail: linka.duvery@csspraha.cz
Web: http://www.csspraha.cz/linka-duvery   

PRAHA - Kontaktní linka SOS centrum Diakonie
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po - Pá: 9,00 - 20,00 hod.
Kontaktní telefon SOS centra Diakonie: (linka důvěry zrušena) 222 514 040, 222 521 912, 777 734 173, 728 047 416
E-mail: linka.duvery@diakonie.cz
Web: http://www.soscentrum.cz
 
PRAHA - Linka důvěry CKI Bohnice
Zaměření: pro dospělé
Provoz: nonstop
Telefon: 284 016 666

PRAHA – Linka důvěry Dětského krizového centra
Zaměření: pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.
Provoz: nonstop
Telefon: 241 484 149, 777 715 215
E-mail: problem@ditekrize.cz
Web: http://www.dkc.cz

PRAHA - Poradenská linka K-centra
Zaměření: drogy
Provoz: denně   8 – 21
Telefon: 283 872 186

PRAHA - Linka XX pro dívky a ženy
Zaměření: drogy
Provoz: nonstop 
Telefon: 284 016 292

PRAHA - Krizová služba Fokus Praha 
Zaměření: Nabízíme terénní, telefonickou a chatovou krizovou pomoc, která je bezplatná a může být poskytována anonymně. Podáváme pomocnou ruku těm, kteří nemají dost sil, aby sami vyřešili obtížnou životní situaci, ve které se ocitli.
Provoz: každý všední den od 8.00 do 18.00, chat každý všední den 10–12 a 14–16 hod
Adresa: Vladislavova 58/3, Praha 2
Telefon: 777 800 983
E-mail: krize@fokus-praha.cz
Web a chat: http://www.fokus-praha.cz

PRAHA - Linka psychopomoci (ČAPZ)
Zaměření: Linka psychopomoci je krizová telefonní služba, která pomáhá lidem s duševními problémy, jejich blízkým i pracovníkům v sociálních službách, zorientovat se v těžké a často nepřehledné situaci psychické krize. Jde o anonymní, nízkoprahovou službu snadno dostupnou i lidem, kteří by se těžko odhodlávali k návštěvě odborníka.
Provoz: každý všední den od 9:00 do 21:00 hodin
Telefon: 224 214 214, 777 783 146
E-mail: psychopomoc@capz.cz
Web: http://www.capz.cz/linka-psychopomoci

PRAHA - Krizové centrum RIAPS
Zaměření: zdravotnické zařízení poskytující péči plnoletým lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví; krizová intervence a psychologická podpora, možnost krátkodobé hospitalizace a denní stacionář
Provoz: nepřetržitě
Telefon: 222 586 768
E-mail: kamila.jiristova@csspraha.cz
Adresa: Chelčického 39, 130 00 - Praha 3

PRAHA - Centrum krizové intervence (PN Bohnice)
Zaměření: psychiatrická či psychologická pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi, pomoc v krizi v nejrůznějších životních oblastech; možnost ambulantní konzultace, krátkodobé hospitalizace a denního stacionáře
Provoz: nepřetržitě
Telefon: 284 016 110 (pouze krizové centrum), 284 016 666 (nonstop linka důvěry)
Web: https://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/
Adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8

PRAHA - Dětské krizové centrum
Zaměření: pomoc sexuálně zneužitým dětem, ohrožené děti
Provoz: okamžitá krizová pomoc Út, St, Čt 16:00-18:00, provozní doba Po 8:00-16:00, Út-Čt 8:00-18:00, Pá 8:00-14:00
Telefon: tel. pro objednání: 241 480 511, mobil: 777 664 672
Email: ambulance@ditekrize.cz
Web: https://www.ditekrize.cz/
Adresa: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle

STŘEDOČESKÝ KRAJ

MLADÁ BOLESLAV - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po – Pá: 9,00 – 18,00
Telefon: 326 741 481
E-mail: linka.duvery-mb@centrum.cz
Web: http://www.ldmb.webnode.cz
 
KLADNO - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 312 684 444, 777 684 444
Email: poradenstvi@ldkladno.cz
Web: http://www.ldkladno.cz

KUTNÁ HORA - Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po – Pá: 8,00 – 22,00
Telefon: 327 511 111, 602 874 470
Email: linkaduvery@kh.cz
Web: http://www.linkaduvery.kh.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

ÚSTÍ NAD LABEM - Linka pomoci
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 475 603 390
E-mail: spirala.linkapomoci@volny.cz
Web: http://www.spirala-ul.cz/cz.php?txt=linka-pomoci

MOST - Linka duševní tísně
Zaměření: pro celou populaci, důraz na G/L minoritu a HIV/AIDS
Provoz: 8,00 – 21,30
Telefon: 476 701 444
E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz
Web: http://www.mostknadeji.cz

VYSOČINA

TŘEBÍČ - Linka důvěry Střed
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: Po - Ne 9,00 - 21,00 hod. (včetně svátků)
Telefon: 775 223 311 a 568 443 311
E-mail: linkaduvery@stred.info
Web: http://www.stred.info/linka-duvery

ZLÍNSKÝ KRAJ

ZLÍN - Linka SOS
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 577 431 333
E-mail: sos@zlin.cz
Web: http://www.soslinka.zlin.cz

KROMĚŘÍŽ – Linka důvěry
Zaměření: pro celou populaci
Provoz: nonstop
Telefon: 573 331 888

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info