Omlouváme se, ale provoz poradny je z personálních důvodů, kdy by nebylo možné zachovat stávající kvalitu odpovědí ani dodržovat stanovené lhůty, ukončen.

Již zodpovězené dotazy, odkazy na vyhledávání odborníků a další informace zůstávají na webu dostupné, nový dotaz ale vložit nelze. Obrátit se můžete na jiné internetové poradny, které naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

Poradci / poradkyně

Mgr. Hana Kanisová

Vystudovala jsem bakaláře jednooborové psychologie na FSS MU, kde také pokračuju na magisterském stupni. Během bakaláře jsem absolvovala kurz internetového poradenství a chystám se na kurz krizové intervence. Zkušenosti získávám z dobrovolnické práce v Projektu Spolu a Nevypusť duši.

Eliška Štenclová

Jsem studentkou bakalářského oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v Brně jsem absolvovala kurz Internetového poradenství. V budoucnu bych se ráda věnovala práci s dětmi, kterých se týká i většina mých praxí. Mám zkušenosti z doučování, lektorování kroužků pro děti a vedení táborů. Během svého studia jsem v rámci dobrovolnictví pomáhala i v domově pro seinory. Prostřednictvím Maltézské pomoci v Olomouci se také podílím na projektu Dopisování s vězni.

Kryštof Žiak

Jsem studentem bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Úspěšně jsem absolvoval kurz Internetového poradenství na FSS MUNI. Během studia jsem se také podílel i na projektu SPOLU, kde jsem jako dobrovolník docházel na oddělení gerontopsychiatrie ve Šternberku. V budoucnu bych se rád věnoval klinické psychologii.

Bára Šamanová

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na Masarykově univerzitě jsem absolvovala kurz Internetového poradenství. Jsem zapojena do projektu SPOLU, to mi umožnilo jezdit do psychiatrické nemocnice v Kroměříži jako dobrovolník, kde jsem na jednom z oddělení dělala kognitivní trénink. Také si prostřednictvím Maltézské pomoci dopisuju s vězni.

Terezie Babilonová

Studuji druhý ročník bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství na FSS MUNI. Během studia jsem se zapojila do projektu SPOLU, kde jsem jako dobrovolnice organizovala kognitivní trénink. V rámci své minulé praxe jsem docházela do domova důchodců v Bystřici, dále pak do stacionáře pro děti i pro dospělé v Třinci. Zajímá mě především poradenství a oblasti související se sociální psychologií.

Zuzana Trnovcová

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na Masarykově univerzitě jsem absolvovala kurz Internetového poradenství. Mám za sebou praxi v neziskové organizaci Iskérka, která se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Působím jako dobrovolník v organizaci Amélie, která pomáhá lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým. Také jsem zapojena do projektu SPOLU, díky němuž jsem mohla navštěvovat psychiatrickou nemocnici ve Šternberku, oddělení gerontopsychiatrie. O prázdninách pracuji jako vedoucí na táborech a kohezních pobytech pro mládež. Snažím se zapojovat do projektů, které dle mého názoru mají smysl. Mohu díky nim někomu pomoci a nasbírat tak cenné zkušenosti. V budoucnu bych se chtěla věnovat klinické psychologii a psychoterapii.

Natálie Tylšarová

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, na FSS MUNI jsem absolvovala kurz internetového poradentství. Dříve jsem docházela jako dobrovolník do stacionáře. Dále jsem absolvovala akreditovaný kurz Právo žít, který je zaměřen na pomoc obětem domácího násilí. Jako dobrovolník také působím v Maltézské pomoci, ve které jsem zapojena do projektu Dopisování si s vězni. Většina mých praxí se týká hlavně dětí, v létě působím jako vedoucí na táborech a druhým rokem v rámci SPOLU docházím jako dobrovolník na dětské oddělení PLSTBK. Zajímá mě zejména klinická psychologie.

Markéta Zubková

Jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia oboru psychologie na UPOL. Absolvovala jsem kurz internetového poradenství a také kompletní kurz krizové intervence. Velká část mé praxe se skládá z práce s dětmi. Jsem lektorkou kroužků, workshopů a vedoucí různých táborů. Také několik let působím jako asistentka dětí se zdravotním postižením, převážně s poruchami autistického spektra. Díky dobrovolnické činnosti jsem získala zkušenosti také se seniory, které se mi dále prohloubily při působení na specifické lince pro seniory v průběhu pandemie. V budoucnu bych se chtěla věnovat poradenství a terapii.

Lucie Zajacová

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na FSS MUNI jsem absolvovala kurz internetového poradenství. V minulosti jsem v rámci organizace ADRA působila jako dobrovolník v domově pro seniory, v současné době sbírám zkušenosti při vedení táborů a lektorování zájmových kroužků pro děti. Absolvovala jsem také kurz zaměřený na pomoc obětem domácího násilí a díky Maltézské pomoci v Olomouci se podílím na projektu Dopisování s vězni. V budoucnu bych se ráda věnovala psychoterapii.

Mgr. Zdena Nováková

Vystudovala jsem bakalářský obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde právě pokračuji na navazujícím magisterském studiu. Během studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství. Věnuji se dobrovolnictví v Projektu Spolu, kde kromě práce s lidmi na různých psychiatrických odděleních působím jako koordinátorka muziko týmu a také jako koordinátor města Brna. V praxi bych se ráda věnovala individuální i skupinové psychoterapii.

Mgr. Klára Kokešová

Vystudovala jsem bakalářskou Psychologii na FSS MU, kde nyní také pokračuji v magisterském navazujícím studiu. Během studia jsem absolvovala kurz Internetového poradenství. Ve volném čase sbírám zkušenosti v rámci Projektu SPOLU, kde vedu pro pacienty psychiatrických oddělení skupinová setkání zaměřená na kognitivní a hudební aktivity. V budoucnu bych se ráda věnovala psychoterapii, nebo práci s dětmi.

Daniela Bartečková

Jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na Masarykově univerzitě jsem absolvovala kurz Internetového poradenství. Působila jsem jako dobrovolník v neziskové organizaci ADRA, kde jsem získala zkušenosti s prací se seniory. Momentálně jsem zapojena do projektu Dopisování s vězni přes organizaci Maltézská pomoc a také působím jako PR manager ve studentské organizaci Psychočas. Zajímá mě především forenzní a klinická psychologie.

Mgr. Kateřina Perková

Jsem absolventkou bakalářského oboru Psychologie na FSS MU, kde nyní dokončuji navazující magisterské studium s klinickou a psychoterapeutickou profilací. Stále se snažím prohlubovat své znalosti a dovednosti – absolvovala jsem kurz Internetového poradenství, kurz Kompletní krizové intervence a Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví. Dlouhodobě se věnuji dobrovolnické činnosti v psychiatrické nemocnici. V minulosti jsem zde sbírala praktické zkušenosti při vedení kognitivních tréninků s geriatrickými pacienty. Nyní pracuji s pacienty se závislostmi v rámci tanečně pohybové terapie. 

Mgr. Klára Jonášová

Jsem studentkou psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity s profilací v klinické psychologii a psychoterapii. Během magisterského programu jsem absolvovala kurz internetového poradenství. V rámci programu Spolu jsem vedla arteterapeutické aktivity v psychiatrické léčebně v Brně. Ve své budoucí praxi bych se ráda věnovala především poradenské psychologii a psychoterapii.

Mgr. Kateřina Perková

Studuji magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií MUNI v Brně. Mým zaměřením je klinická psychologie a psychoterapie, odpovídání v internetové poradně je pro mě odrazovým můstkem pro budoucí psychoterapeutickou praxi. Na FSS jsem absolvoval kurz internetového poradenství, chvíli jsem také navštěvoval psychiatrickou léčebnu v rámci projektu SPOLU. Mimo školu rád peču, vařím, jezdím na kole a učím se hrát na kytaru.

Bc. Daniel Vokál

Jsem studentem navazující psychologie na FSS. Mám za sebou výcvik kompletní krizové intervence u Modré linky a v současnosti působím také v poradně Nepanikař. Moci se zamýšlet nad skutečnými životními situacemi jiných lidí považuji za jisté privilegium a já si jej proto velmi cením

Mentoři

Mgr. Adéla Jelínková

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Absolvovala jsem magisterský program Psychologie s profilací klinická psychologie a psychoterapie na Fakultě sociálních studií v Brně. Mám za sebou úspěšné absolvování kurzu Internetové poradenství. Zajímám se hlavně o mezilidské vztahy a forenzní psychologii a směřuji do oblasti manželského poradenství a psychoterapie. Jsem frekventantkou psychoterapeutického Výcviku v postmoderně organizovaného centrem Gaudia. Zároveň působím již čtvrtým rokem v oblasti personalistiky jako HR specialista a HR konzultant, praxi mám také v oblasti klinické a pracovní psychologie. 

Mgr. Lucie Felgrová

Absolvovala jsem magisterské studium psychologie na FSS MU. Na bakalářském stupni studia byla mým druhým oborem genderová studia. Již během magisterského studia jsem kromě řady praxí a stáží absolvovala roční výcvik krizové intervence v systemickém přístupu, jehož součástí byla i telefonická a internetová krizová intervence. Kurz internetového poradenství na FSS MU poté prohloubil můj zájem o tuto formu poradenství a přivedl mě k dobrovolnické práci v této poradně, kde působím už od léta 2015. Od roku 2017 se věnuji mentorování našich poradců a lektorování přípravného kurzu. Pracuji jako školní psycholožka na základní škole a mám soukromou terapeutickou praxi pro dospělé. Dokončuji komplexní psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně a pravidelně se účastním dalšího vzdělávání.

Mgr. Lucie Fráňová

Jsem absolventkou magisterského studia psychologie na FSS se zaměřením na školní psychologii. V současnosti dokončuji Doplňující pedagogické studium na FF Masarykovy Univerzity. Na bakalářském stupni jsem vystudovala psychologii v kombinaci se sociální prací. Absolvovala jsem kurz Základy krizové intervence a další kurzy zaměřené především na práci s dětmi a dospívajícími. V minulosti jsem pracovala v Centru pro rodinu a sociální péči, kde jsem pracovala s hyperaktivními dětmi, jejich rodinami a odborníky věnujícími se této oblasti. Dále jsem působila jako lektorka programů primární prevence v Centru prevence ve Společnosti Podané ruce o.p.s. a věnovala se práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi v programu Vlastním směrem. V této praxi pokračuji i nadále, ovšem v omezenější míře, protože aktuálně věnuji většinu svého času mateřským povinnostem.

Bc. Anna Urešová

Jsem studentka magisterského oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně. Momentálně jsem členkou projektu SPOLU a docházím do FNOL na dětské oddělení. Většina mých praxí se týká právě dětí, v minulosti jsem doučovala, hlídala, pomáhala na táborech a podobně.

Mgr. Šárka Kohoutková

Metodická konzultantka

Mgr. Šárka Kohoutková

Působím jako psycholožka a psychoterapeutka ve Společnosti Podané ruce a jsem studentskou doktorského programu Sociální psychologie na FSS MU. Pracuji také jako konzultantka na Modré lince. Absolvovala jsem výcvik v Komplexní krizové intervence včetně telefonické krizové intervence a výcviku v internetovém poradenství, psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu dalších kurzů.

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Garant

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Psycholog s psychoterapeutickým vzděláním (výcvik SUR a transakční analýza). Od roku 2005 do roku 2017 působil jako vedoucí Katedry psychologie FSS MU, kde rovněž vyučuje. V roce 2007 zde založil navazující magisterské studium v oboru psychoterapie. Dlouhodobě se věnuje internetovému poradenství, o kterém společně s K. Kolofíkovou napsal publikaci Úskalí internetového poradenství.

PhDr. Andrea Lásková

Externí supervize

 

PhDr. Andrea Lásková

Mgr. Šárka Kohoutková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info